ความสำคัญของกล้อง IP สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

โลกเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างแบบก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ด้วยกล้อง IP ที่มีความคมชัดและมีความทันสมัยเปรียบเสมือนของเล่นชิ้นใหม่ของโลกอนาคต ซึ่งในปัจจุบันราคาก็ไม่ใช่สิ่งที่เราไม่สามารถจับต้องได้เหมือนในอดีต ระบบ กล้อง IP  ในปัจจุบันทำให้กล้องวงจรปิดรุ่นเดิมๆกลายเป็นสิ่งล้าสมัย ทั้งยังเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนที่วงการธุรกิจของกล้องวงจรปิดในปัจจุบันอีกด้วย สิ่งที่เราจะต้องตอบตัวเองนั้นก็คือทำไมกล้องดังกล่าวจึงมีความสำคัญกับเราเป็นอย่างมากในปัจจุบัน? กล้องเหล่านี้จะส่งสัญญาณภาพผ่านเครือข่ายภายในองค์กร และถูกบันทึกลงในฮาร์ดดิสก์โดยตรงผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องบันทึก ซึ่งความจุของข้อมูลจะถูกจำกัดด้วยพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ สิ่งที่เราต้องทำคือการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและภาพจะถูกส่งต่อให้กับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง โดยคุณภาพและราคาที่เราสามารถจับต้องได้ในปัจจุบัน

Read more